bgdeen

Въпроси и отговори

Въпрос: Регистриран съм в Дирекция „Бюро по труда”. Какво трябва да направя, за да се включа в курс за обучение, предлаган от ДП БГЦПО – клон Царево?

Отговор: Необходимо е да посетите Вашия трудов посредник и да подадете заявление за включване в предпочитан от Вас курс за обучение. Графикът с квалификационни курсове можете да откриете на сайта на ДП БГЦПО – клон Царево, както и в Дирекции „Бюра по труда” на територията на цялата страна.

Дирекции „Бюро по труда” поемат разходите за Вашето обучение (стойността на обучителния курс, стойността на нощувка със закуска за целия период на обучението, както и едно отиване и връщане в рамките на всеки месец, доказано с билети от обществения транспорт до 60 лв). За всеки пълен присъствен ден Ви се начислява стипендия от Д”БТ” в размер от 10 лв. на ден, която Ви се изплаща по дебитна карта до 15-то, 20-то число на следващия календарен месец.

**************************************************************************************************

Въпрос: Работещ/Работеща съм и желая да започна обучителен курс в ДП БГЦПО – клон Царево?

Отговор: Необходимо е да подадете заявка за обучение на e-mail: bgcpo_tzarevo@abv.bg, на място в ДП БГЦПО – клон Царево (кв. Василико, ул. Нестинарка № 2, или на тел. 0590/52080).
Можете да си изберете някое от обученията, фиксирани в нашия план-график или да Ви предложим индивидуален вариант за обучение, който да съответства на Вашите потребности.

**************************************************************************************************
Въпрос: Aз съм работодател и желая да обуча мои работници/служители в ДП БГЦПО – клон Царево.

Отговор: Необходимо е да подадете официално запитване по електронна поща, на което ще Ви отговорим с оферта. За първоначален телефонен разговор можете да се обадите на тел. 0590/52080.

За фирми и предприятия предлагаме обучения, които като тематика и продължителност са съобразени с техните конкретни потребности.