bgdeen

График на курсовете

Професионално обучение за придобиване на степен за професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

Професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

ПИЛОТНИ МЕРКИ
Подготовка за включване в обучение в съчетание с три Ключови компетентности

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

Професионално ориентиране
Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

Обучения по Ключови компетентности

Наименование на курсаПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

Обучение на наставници/Методическо обучение

Наименование на курсаПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай