bgdeen

Проект „Млад шанс“

Шанс за младежи в риск

(Млад шанс)

 

Бенефициент: 

Държавно предприятие „Българо – германски център за професионално обучение” /ДП „БГЦПО”/

Продължителност: 07.05.2013 – 31.12.2014

Партньори:

  • Internationaler Bund, Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Интернационалер бунд (Международен съюз), IB

 

  • Berufsförderungsinstitut Oberöstereich (Институт за насърчаване на професионалното обучение Горна Австрия)

 

Целта на проекта:

Повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите от клоновете на ДП „БГЦПО” за работа с младежи в риск на пазара на труда и развиване на техните персонални качества като преподаватели на възрастни