bgdeen

Семинари

ДП „БГЦПО“ клон Царево разполага с учебни и конферентни зали, както и модерна зала за анимация, в които се провеждат семинари, културни мероприятия, работни срещи, конференции.

ДП „БГЦПО“ клон Царево предоставя базата си за провеждане на семейни празници и сватбени тържества. Предлагаме подготовка, организация, подреждане на зала, техническо оформяне и изпълнение.